Usługi detektywistyczne
tel. 730 940 999 / 602 227 509

SPRAWY RODZINNE

 • obserwacja osób
 • ustalanie kontaktów dziecka
 • niewierność małżonków/partnerów
 • sprawdzenie kandydatki na opiekunkę
 • ujawnianie źródeł dochodu
 • fotografia dnia osoby
 

POSZUKIWANIA

 • osób zaginionych i ukrywających się
 • mienia
 • ustalanie miejsca zamieszkania
 • ustalanie miejsca pracy
 

WYWIAD GOSPODARCZY

 • ustalenie stanu majątkowego
 • wiarygodności płatniczej
 • praw własności do nieruchomości
 • płynności finansowej
 • opinii w środowisku
 • rzetelności w kontaktach handlowych w kraju
  i zagranicą

EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE

 • badania dokumentów
 • badania daktyloskopijne
 • badania traseologiczne
 • badania fonoskopijne
 • badania fizykochemiczne
 • badania DNA i inne badania biologiczne
 • identyfikacja pojazdów i badania mechanoskopijne
 • badania wariograficzne

INFORMATYKA ŚLEDCZA I PODSŁUCHY GPS

 • badania z dziedziny informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych
 • odzyskiwanie danych, wykrywanie podsłuchów
  w mieszkaniach, pojazdach, biurach, nadzór GPS

SPRAWY KARNE

 • Wszechstronna pomoc w sprawach karnych

SEKRET PLUSKONTAKT

ul. Podmiejska 17a
66-400 Gorzów Wlkp.
95 72 27 509
Fax. 95 73 26 942