O firmie

Agencja Ochrony Osób i Mienia SEKRET w Gorzowie Wlkp. działa od 1993 roku. W 2012 przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SEKRET PLUS. Jesteśmy firmą koncesjonowaną, w pełni profesjonalną. Działamy w oparciu o koncesję L-0027/13 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalającą na prowadzenie usług ochrony osób i mienia w pełnym zakresie, na obszarze całego kraju. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, aktywnie realizujemy przyjętą strategię rozszerzając swoją działalność o usługi detektywistyczne oraz windykacyjne.
Aktualnie zatrudniamy ponad 120 pracowników, sukcesywnie rozbudowując sieć ochranianych obiektów. Specjalizujemy się w ochronie dużych obiektów przemysłowych, obiektów administracji rządowej i samorządowej, obiektów użyteczności publicznej oraz mienia prywatnego.

Sekret Plus stawia na wykwalifikowaną i odpowiednio przeszkoloną kadrę, dzięki czemu uzyskujemy wysokie zadowolenie wśród klientów. Pracownicy naszej firmy rekrutowani są na podstawie przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej oraz rutynowo poddawani specjalistycznym testom kwalifikacyjnym. Dobierając kadrę sprawdzamy predyspozycje fizyczne i psychotechniczne, przygotowanie zawodowe oraz niekaralność. Niezależnie prowadzimy szkolenia kadry celem doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zatrudniamy wiele osób, które posiadają licencję pracownika ochrony I i II stopnia.
Agencja Sekret Plus posiada odpowiednią bazą techniczną oraz lokalową. Dysponuje pojazdami wyposażonymi w radiostacje ze stałą łącznością z ośrodkiem dowodzenia i monitorowania. Nasz system łączności pracuje na własnym wydzielonym paśmie częstotliwości. Pracownicy wyposażeni są w niezbędne środki przymusu bezpośredniego, broń palną, czy kamizelki kuloodporne. Jesteśmy mobilni przez całą dobę prowadząc nadzór nad załogami patrolowo - interwencyjnymi.

Firma SEKRET PLUS jest licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej pod numerem RD - 53/2012 prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i uprawnia nas do świadczenia usług detektywistycznych na terenie Polski i Europy.

Sekret Plus posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności detektywistycznej. Naszym klientom przedstawiamy do wglądu wszystkie niezbędne zezwolenia i dokumenty. Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne doradztwo w zakresie usług detektywistycznych. Kontakt z klientem objęty jest klauzulą tajemnicy służbowej i podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Każdą sprawę traktujemy odpowiedzialnie i z należytą starannością.

Nasze zaangażowanie w pracy wynika z merytorycznego przygotowania oraz profesjonalnego podejścia do każdego zlecenia. Z przeprowadzonych czynności sporządzamy i przekazujemy zleceniodawcy pisemne sprawozdanie wraz ze specjalistyczną dokumentacją mogącą posłużyć jako dowód w sądzie. Standardem firmy SEKRET PLUS jest bieżąca komunikacja z klientem oraz przejrzystość w zakresie rozliczeń. 
Wystawiamy faktury VAT.

DZIAŁAMY DYSKRETNIE, SPRAWNIE I SKUTECZNIE.
Mając odpowiednie doświadczenie i wiedzę procesową wskażemy właściwy sposób postępowania przed organami i instytucjami państwowymi. W przypadku trudności skontaktujemy z właściwym prawnikiem, doradcą, specjalistą bądź biegłym.
Strony:

  SEKRET PLUS  KONTAKT

  ul. Podmiejska 17a
  66-400 Gorzów Wlkp.
  95 72 27 509
  Fax. 95 73 26 942