Grupy interwencyjne

Ochrona osób i mienia » Grupy interwencyjne

Grupa interwencyjna przez 24 h na dobę jest w ciągłej gotowości do podjęcia czynności ochronnych. Składa się ze specjalistycznie przeszkolonych pracowników ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną, którzy poruszają się oznakowanymi pojazdami pod nadzorem systemu GPS. Centrum Monitorowania Alarmów po otrzymaniu sygnału z zagrożonego obiektu natychmiast wysyła grupę interwencyjną na miejsce zdarzenia. Grupa interwencyjna stanowi także wsparcie dla ochrony fizycznej w obiektach oraz zajmuje się asystą przy otwieraniu i zamykaniu sklepów, banków, kantorów. Wykonuje również eskortę podczas przewozu wartości pieniężnych, towarów i dokumentów.

SEKRET PLUSKONTAKT

ul. Podmiejska 17a
66-400 Gorzów Wlkp.
95 72 27 509
Fax. 95 73 26 942