Fizyczna ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia » Fizyczna ochrona osób i mienia

Fizyczną ochronę osób i mienia wykonujemy na podstawie profesjonalnie przygotowanego planu ochrony. Prawidłowe zabezpieczenie obiektu eliminuje potencjalne zagrożenia w postaci włamań, kradzieży, czy dewastacji mienia. Plan ochrony opracowują nasi eksperci po wnikliwej analizie występujących zagrożeń oraz zgłoszonych potrzebach klienta. Bazując na wieloletnim doświadczeniu opracowaliśmy i wdrożyliśmy ścisłe standardy bezpieczeństwa oraz procedury pozwalające zapewnić nam wysoki poziom pracy.
Wszystkie czynności związane z ochroną podlegają stałej i doraźnej kontroli prowadzonej przez wyznaczonego Specjalistę d/s Nadzoru i Kontroli, który posiada licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Prawidłowa współpraca poszczególnych sekcji realizujących zadania to wynik właściwej identyfikacji potrzeb klienta oraz dbałość o interes firmy.

Bezpośrednią ochronę wykonują specjalistycznie przygotowani i wyszkoleni pracownicy wyposażeni w niezbędne środki potrzebne do pełnienia obowiązków ochronnych. Ochrona fizyczna całą dobę wspomagana jest przez grupę interwencyjną.

SEKRET PLUSKONTAKT

ul. Podmiejska 17a
66-400 Gorzów Wlkp.
95 72 27 509
Fax. 95 73 26 942